Systeembeheer

Niet elk bedrijf is groot genoeg om een afdeling systeembeheer of een systeembeheerder te bekostigen. Veelal wordt er binnen het bedrijf gekeken welk personeelslid er ‘verstand’ van heeft. Soms (en dat is vaker dan u denkt) is dan in het land der blinden éénoog de koning en loopt het bedrijf veel risico’s. Welke risico’s kunt u nalezen onder het menu-item ‘beveiliging’.

Systeembeheer hoe het hoort
Veel bedrijven laten door ons hun systeembeheer uitvoeren. Na een inventarisatie geven wij een advies af. Na akkoord richten wij het systeem zo goed en veilig mogelijk in zodat de continuïteit gewaarborgd wordt. Het onderhoud aan het systeem wordt veelal remote uitgevoerd en buiten de werktijden zodat de kosten en overlast beperkt blijven. De plaats waar u gevestigd bent speelt geen rol, wij beheren zelfs systemen in Litouwen en Spanje. Op deze wijze betaald u dus alleen wanneer het nodig is.
Up-to-date
Voor onze cliënten hebben wij ook een ‘up-to-date’ service. Voor een vast bedrag per maand monitoren wij uw systeem en lichten u in over eventuele afwijkingen of (aankomende) problemen m.b.t. het besturingssysteem, beveiligingssysteem (bijv. antivirus), back-up, opslagruimte, etc. Wij zullen u hierin dan ook adviseren. Ook zorgen wij ervoor dat uw systeem bijgewerkt wordt met beveiligingsupdates, patches, etc.
SLA – Service Level Agreement
Op verzoek van meerdere cliënten voeren wij ook een SLA. Wij geven hierin aan wanneer wij reageren op calamiteiten, hoe wij hiermee aan de gang gaan, etc. Voor deze service betaald u een bedrag per maand, maar daarvoor krijgt u wel de toezegging dat wij binnen de afgesproken tijdslimiet uw calamiteit oppakken en gaan oplossen.